Reparationer

Exempel på reparations och servicearbeten där Brännströms Mekaniska har anlitats.

1. Sjöfartsverket:

2. Grävmaskinsskopa under reparation:

Grävmaskinsskopa under reparation:

3. Byte av cylinderrör:

Byte av cylinderrör

4. Timmergrip (under reparation):

5. Reparation och Förlängning av skogsmaskin

6. Renovering av hydraulcylindrar

7. Svetsning av bom på grävmaskin